Karakia

These karakia have been selected for their appropriateness for the kaupapa of hui, mahi and digital meetings. 

We’ll continue to add new karakia as our hapori needs. 

Karakia (hou):

Āiorangi, āionuku

Tau ai te māriri nō te whare o Rongo

Ki tēnei huihuinga matihiko

E tuku whakawhētai ana ki te kāhui Atua

Mō ngā rā kua hipa, me ngā rā kei tua.

Tīhei Mauri Ora.

Whakamārama:

This karakia asks to bring the calmness of the skies and land that comes from the peace of Rongo to settle into our digital meeting. We send our gratitude to the pantheon of Atua for the days that have past and the days ahead.

Karakia:

Ka takina te kawa

Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, 

Ko te kawa i ahua mai nō Tikitiki o te rangi

I tupu ko te pū,

Ko te weu,

Ko te rito,

Ko te take,

Ko te pūkenga,

Ko te wānanga

Ko te taura,

Ko te tauira.

Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi

Nō te orooro o Io matua.

I puea e ia te taketake i ueuenuku, i ueuerangi.

Tēnei ka hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā Atua.,

Kia puta rā ēnei tauira ki te whai ao, ki te ao Mārama

Uhi, wero, tau mai te mauri

Haumi e, hui e, tāiki e.

Whakamārama:

This karakia talks about kawa (a particular ceremony or blessing) that stems from the heavens, transitions through the phases of growth coming to a student. Binds the student with lessons of the supernatural, of the old world of the pantheon of Atua to enter into the world of light.

Karakia timatanga:

Opening karakia. This can be used to open a hui. The line “kaupapa matihiko” refers to a digital kaupapa, so this would be appropriate online however you may choose to remove this word and just say: “i tēnei kaupapa.”

E Rangi, e Papa

E te whānau Atua

Whakatōhia ō koutou manaakitanga

Ki roto i a mātou, ki runga i tēnei kaupapa matihiko.

Tihei mauri ora.

Whakamārama:

Simply put this karakia is asking all Atua to plant their blessings into us, on to this digital kaupapa.

Karakia whakamutunga:

Unuhia

Unuhia, unuhia

Unuhia ki te urutapu nui

Kia wātea, kia māmā, te ngākau, te tinana, te wairua 

I te ara takatū

Koia rā e Rongo, whakairia ake ki runga

Kia tina, tina!

Haumi e, hui e, tāiki e!

Whakamārama:

This karakia talks about removing tapu and clearing/calming the mind, body and spirit for what is ahead of us and gives thanks to Rongo.

Important note: tapu does not always mean sacred, tapu could mean a particular energy. For example, if we use this karakia for a hui we would be removing the energy of the hui to clear the mind, body and spirit for the next job.

Pou hihiri

Pou hihiri

Pou rarama

Pou o te whakaaro

Pou o te tāngata

Pou o te aroha

Te pou e here nei i a tātou

I tēnei huihuingā matihiko

Tīhei mauri ora.

Whakamārama:

 This karakia is giving thanks to the different pou that binds us together for this digital gathering.

Karakia o te ata:

Karakia for the morning

Kōrihi ai te manu

Tākiri mai te ata

Ka ao, ka ao, ka awatea

Tīhei mauri ora.

Whakamārama:

This karakia uses the analogy of the manu who sings at first light to acknowledge a new day.

Karakia o te pō:

Karakia for the night. This one has been written by Emma Te Rina.

Ngunungunu ai te manu

Pōaha atu a Hina

Ka pō, ka pō, ka tūruapō

Tau ana te mauri.

Whakamārama:

This karakia uses the analogy of the manu croaching into their nest to sleep to acknowledge the night.

Karakia Kai:

Nau mai e ngā hua:

Nau mai e ngā hua,

O te wao,

O te ngakinga,

O te wai tai

O te wai Māori.

Nā Tāne,

Nā Rongo,

Nā Tangaroa,

Nā Maru

Ko Ranginui e tū ohu nei,

Ko Papatūānuku e takoto ake nei.

Tūturu whakamaua kia tina, tina!

Haumi e, hui e, taiki e!

Whakamārama:

This karakia gives thanks to the different Atua for the fruits of their realms that we are about to consume.

Karakia kai (poto):

Nau mai e ngā hua e hora nei.

Haumi e, hui e, taiki e!

Whakamārama:

This karakia gives thanks to the different Atua for the fruits of their realms that we are about to consume.

Karakia kai (Mitimiti rekareka):

Mitimiti rekareka pau rawa,

Mitimiti rekareka pau rawa.

Pau ki a Tāne, pau ki a Rongo, pau ki a Tangaroa, pau ki a Maru

Te māra tāhuahua o Haumi e, hui e, taiki e!

Whakamārama:

This karakia gives thanks to the different Atua for the fruits of their realms that we are about to consume.

Recent Posts

Site Links

Contact Us

Newsletter Signup

Stay up to date on features and releases by joining our newsletter.

By clicking Sign Up you agree to our Terms and Conditions.

© 2024 Te Hapori Matihiko. All rights reserved.

Login to Your Account

Receive the latest news

Subscribe to Our Pānui

Get notified about new articles and events.